Odbor FIFE za podaljšanje posluževanja petih menjav

Matthias Hangst/Getty Images

Odbor Fife je pripravljen podaljšati uporabo začasnega pravila petih menjav na tekmi.

Že ko je bilo sprejeto pravilo petih menjav na tekmo za nadaljevanje tekoče sezone, ki se je v večini lig prekinila za 3 mesece, je bilo jasno, da se bo najbrž za nekaj časa še obdržalo.

Karkoli se že o tem mislimo, je vsem jasno, da pet menjav pomeni večjo možnost spreminjanja taktike med tekmo. Zdi se, da bomo to prakso gledali tudi v naslednji sezoni.

Odbor Mednarodne nogometne federacije je v maju kot začasen ukrep uvedel možnost petih menjav na eni tekmi. Striktno ga izkoriščajo vsi trenerji in to jim bo na voljo tudi v naslednji sezoni 2020/21.

Lige so imele pravico, da so se same odločile, ali bodo to možnost izkoristile ali ne. Vsi pa so izbrali pot, ki bi nadaljevanje sezone čimbolj olajšala in potencialno zmanjšala število poškodb.

Pravilo petih menjav je bilo predvideno samo za konec tekoče sezone in v obdobju priprav, zdaj pa se pračakuje, da bo Odbor v naslednjih dneh potrdil odločitev, da se pravilo podaljaša še na celotno naslednjo sezono.

Ali bodo lige lahko same izbirale, pravilo obdržati ali ne, bo zano v prihodnjih dneh, ko bo odločitev Odbora uradna.