Sportklub išče nove komentatorje!

Obrez
Za Gorana Obreza bo Prva liga Telemach glavni projekt v prihajajoči sezoni.

Sportklub je edina televizija v Sloveniji, ki že dalj časa sama načrtno izobražuje komentatorje. Z uspešnimi razpisi je vzgojila že sedem generacij komentatorjev, ki so vse pogosteje med nosilci najbolj kakovostne programske ponudbe Sportkluba na področju Slovenije.

sportklub

Skozi zahteven celoleten izobraževalni sistem je bilo v posamezni akciji med 50 in 80 kandidatk in kandidatov, na koncu pa so izobraževanje uspešno končali in pridobili dovoljenje za opravljanje nalog le izbranci. Želimo si in upamo, da bo prijav veliko in da se bomo po koncu izobraževanja lahko pohvalili, da smo na Sportklubu pridobili kar nekaj kakovostnih sodelavk in sodelavcev.

RAZPISNI POGOJI:
– Kandidat(-ka) mora biti star(-a) najmanj 18 let
– uspešno opravljeno srednjo šolo
– znanje vsaj enega mednarodno priznanega jezika

– Sportklub nosi vse stroške povezane s prostori, TV tehniko in predavateljem
– Kandidati(-ke) nosijo vse stroške izobraževanja sami(-e)
– Udeleženci izobraževanja bodo z vodstvo Sportkluba sklenili pogodbo o izobraževanju

Prošnja naj vsebuje kratek življenjepis, kateri tuji jezik obladate in s katerim športom se ali ste se aktivno ukvarjali. Po zaključenem roku bodo kandidati povabljeni še na osebni razgovor.

Kandidati prošnjo za izobraževanje najkasneje do 15.10. 2020 pošljite na naslov: SPORTKLUB, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče
ali na e-naslov: [email protected]